Uncategorized

Czym jest wychowanie? Pytanie tyleż banalne, co intrygujące. Wszyscy bowiem podlegamy, podlegaliśmy w większym lub mniejszym stopniu procesom wychowawczym. Wychowują nas rodzice, dziadkowie, nauczyciele, wychowawczy wpływ mają na nas postaci życia publicznego, bohaterowie filmów, książek, postaci historyczne itd. Co to znaczy więc „być wychowywanym” albo „wychowywać”?...