O Nas

IDEA

Nibylandia, jest dla nas miejscem, w którym dorośli przypominają sobie o dziecku w sobie, a dzieci czują się szczęśliwe i bezpieczne, dzięki obecności dorosłych. To przestrzeń, która umacnia w poczuciu własnej wyjątkowości i wartości. Umożliwia zaznawanie swojego unikatowego piękna i pozwala odkrywać wiele nowych talentów, predyspozycji, możliwości i cech.  Co spotkanie powiększając radość, i satysfakcję, z bycia w świecie, ale przede wszystkim, z umiejętności bycia w świecie – sobą. 

 

Chcemy, razem z Wami, budować Nibylandię  – przestrzeń ciągłego rozwoju

 

 

MISJA

Tworzymy twórcze przestrzenie i  sytuacje edukacyjne służące samopoznaniu. Chcąc Wam dawać wiele różnorodnych okazji do odkrywania i rozwijania swoich unikatowych zasobów lub potencjału  grupy, do której należycie.  Pielęgnujemy poznawczą ciekawość oraz otwartość na siebie i innych. Wspieramy gotowość na wyzwania życia i świata.  Dzielimy się wiedzą na temat ludzkiego umysłu i funkcjonowania człowieka w przestrzeni osobistej i publicznej. Prezentujemy nowoczesne metody uczenia i wychowywania, jednocześnie dostarczając wielu narzędzi do samodzielnej pracy. Równolegle prowadzimy edukacje związaną z ruchem, tańcem oraz świadomością własnego ciała. Uczymy naturalnego, zdrowego poruszania i mówienia.

 

W pracy z dziećmi koncentrujemy się na pięknie i bogactwie ich świata. To istoty obdarzane wyjątkową mocą twórczą, której nie wolno nam skrępować. Dlatego wymagamy od siebie nieustannego poznawania każdego dziecka i podążania za jego zasobami.  Pomagamy zdobywać wiedzę, stawać się samodzielną i pewną siebie osobą.  Rozumieć skomplikowane uczucia i lepiej sobie radzić z emocjami. Rozwijać poznawczą ciekawość, sztukę myślenia i wyrażania siebie. Kształtujemy pozytywne zachowaniowe nawyki i postawy. Nieustannie dbając o równowagę i harmonie propozycji tak, by rozwijały zarówno ciało, jak i wzmacniały charakter dziecka.

 

NARZĘDZIA 

Pedagogika i Psychologia / Drama i Edu-LARP / Ruch i Taniec / Śpiew / Konstruowanie narracyjne / Fabularne gry i zabawy / Rozmowy i dyskusje / Filozofia i Metoda Lipmana / Prace plastyczne / Mnemotechniki / Ćwiczenia językowe, dykcyjne, oddechowe / Metoda projektu

LUDZIE

Jesteśmy zespołem ludzi, bogatym w doświadczenia artystyczne, pedagogiczne, uniwersyteckie i biznesowe, którymi chcemy dzielić się z Wami, proponując zajęcia, warsztaty, przedstawienia, pokazy, ćwiczenia, gry, zabawy, lektury. Jednocześnie, tworząc kreatywne przestrzenie spotkań i wymiany doświadczeń.

KOZA – Absolwentka Psychologii  na Uniwersytecie Gdańskimi  oraz Państwowego Studium  Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Aktor, psycholog, nauczyciel akademicki, dziecięcy instruktor, opiekun i animator. Autorka ćwiczeń dla młodzieży, międzypokoleniowych warsztatów i spotkań,  programów edukacyjnych i scenariuszy przedstawień. Twórca przestrzeni osobistego rozwoju i kreatywnej zabawy dla rodziców i dzieci.  Posiadająca niewyczerpywalne pokłady energii, dobrego humoru a  przy tym całe galaktyki pomysłów i konstelacje wielu różnych propozycji. Zawsze przygotowana do swojej pracy i oczekująca kolejnych związanych z nią wyzwań.  Do szpiku kości zafascynowana światem dziecka.

Marta Kwiatkowska

SOWA – Nauczyciel, wyjątkowy pedagod, filozof, filmoznawca, miłośnik kultury i sztuki, i wielki pasjonat pracy z dziećmi i młodzieżą. Nieustannie inspirujący młodych ludzi do poszukiwania siebie. W 2006 roku wyróżniony przez nich nagrodą główną  w konkursie „Super Belfer” za pełne seca podejście i porywające metody pracy. Obdarzona niezwykłą intuicją, rozległą wiedzą, ogromnym doświadczeniem, zdolnością rozumienia i współodczuwania. Wciąż na nowe sposoby, odkrywająca przed młodzieżą bogactwo ich własnych zasobów, możliwości, piękno świata i wartość nauki. Umiejąca  słuchać innych tak, by słyszeć ich potrzeby i marzenia. Patrzeć na innychch tak, by dobrze widzieć kim są i mogą być.  I odkrywać ich własne, najpiękniejsze drogi i kiernki rozwoju. To człowiek, który potrafi z wnętrza każdej osoby wydobyć wszystko, co najlepsze.

Magdalena Kwiatkowska

SMOK – Obdarzony wielką siłą i niespotykaną wrażliwością. Wszechstronny i wyjątkowo uzdolniony artysta i tancerz. Dziecięcy instruktor tańca posiadający wyjątkowe metody pracy. Swobodną zabawę i naturalną ekspresje łączy z dyscypliną, techniką i wymaganiami. Współtwórca projektów edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Za najważniejsze uważa to, by taniec dawał duże poczucie wolności i radości. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny w Gdańsku. Do 2018 roku, solista w Národní divadlo moravskoslezské w Ostravie, tancerz Teatru Muzycznego w Gdyni i Opery Novej w Bydgoszczy, solista zespołu baletowego Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Odtwórca głównych ról między innymi w takich przedstawieniach jak Jezioro Łabędzi, Dziadek do Orzechów, Dama Kameliowa, Śpiąca Królewna i wiele innych.

Michał Lewandowski