Autorskie Warsztaty Umiejętności

WYBIERZ ZAJĘCIA

INTERAKTYWNE SŁUCHOWISKA

Dla dzieci w wieku 2-4 lata

ZAJĘCIA ARTSYTYCZNE

Dla dzieci w wieku 4-6 lat

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Dla dzieci w wieku 5-6 lat

ZAJĘCIA SZYTE NA MIARĘ

Wiek dowolny

Celem prowadzonych przez nas zajęć jest,

– Pogłębianie wiedzy dzieci o umyśle i organizmie człowieka

– Rozwijanie świadomości indywidualnych możliwości i cech

– Pozytywne i twórcze bycie z innymi oraz swobodne komunikowanie im siebie

– Dostarczenie narzędzi do samodzielnego dbania o własny potencjał i rozwój

 

  • Proponujemy autorskie programy warsztatów i scenariusze występów integrujące nauki humanistyczne i artystyczne.
  • Zarówno scenariusze zajęć jak i pokazów podlegają specjalnej procedurze powstawania i wspólnego tworzenia. 
    • Każdy scenariusz pisany jest przy udziale aktywności grupy
    • Obejmuje dynamikę wspólnej pracy i charakter grupy
    • Uwzględnia indywidualne cechy oraz potrzeby każdego uczestnika