WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

od Grania do Zachowania

Okres dorastania to czas wielu burz. Na zewnątrz i wewnątrz osoby. Czas  szybkiego wzrostu, rozwoju, ogromnej ciekawości i potrzeby poznawania. Doświadczenia, interakcje z innymi, wyciągane ze zdarzeń wnioski są materiałami, z których osoba zbuduje obraz samego siebie, swojego otoczenia, życia społecznego i całego świata. Jesteśmy jednocześnie pytaniami i odpowiedziami. Mamy wpływ na innych. I inni wpływają na nas. Tworzymy i naśladujemy. Szukając i ucząc się wartości i znaczeń.

Każde pojedyncze zajęcia zawierają :

 • element psychologicznej nauki,

służący zdobywaniu wiadomości

 • twórczej praktyki,

służący kształtowaniu umiejętności

 • kreatywnej zabawy

służący rozwijaniu zdolności społecznych, emocjonalnych i umysłowych

 

Każdy cykl spotkań, to

 • Eklektyczny program podzielony jest na klarowne moduły, dzięki czemu ma zrównoważony, elastyczny i progresywny charakter
 • Możliwość rozwoju umysłowych kompetencji, umiejętności społecznych i wielu talentów

 

Podsumowanie 1

 • Zwieńczeniem cyklicznych spotkań jest sceniczny pokaz – dla rodziców, nauczycieli opiekunów oraz innych dzieci. Ale udział w nim jest zawsze dowolny

Każdy scenariusz pokazu powstaje w trakcie pracy z dziećmi, przy udziale ich aktywności, naturalnej ekspresji i dzięki rozwijanym talentom

 

Podsumowanie 2

 • W trakcie spotkań dzieci gromadzą i tworzą różnorodne, w tym multimedialne, materiały, prace, pamiątki, dzienniki aktywności

Narzędzia:

Rozmowy, dyskusje,filozofowanie / reżyserowanie dialogów i pisanie scenariuszy / granie pantomimicznych etiud /  improwizowanie scenek / budowanie postaci i wcielanie się w role/ prace plastyczne / ćwiczenia pamięci / ćwiczenia myślenia przyczynowo-skutkowego /  psychologiczne i fabularne gry / zadania rozwijające sprawność ruchową i świadomość ciała / trenowanie umiejętności społecznych i pracy w grupie/ lekcje o umyśle

 

Zadania:

 • Poznawanie emocji i rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • Pogłębienie wiedzy o sobie samym
 • Trenowanie umiejętności społecznych
 • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych
 • Nawyk poszukiwania lepszych rozwiązań
 • Poszerzenie wiadomości o umyśle i zachowaniu człowieka

 

Cele:

 • Większe możliwości poznawcze
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Rozwój talentów, poznanie nowych mocnych stron i cech
 • Zdolność rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć
 • Świadome wyrażania i kontrolowanie emocji i uczuć
 • Swobodne wyrażanie myśli i artykułowania potrzeb
 • Duże poczucie własnej wartości i pewność siebie

 

Na do widzenia … plecak pełen narzędzi, wiedzy i umiejętności potrzebnych do osiąganie kolejnych wymarzonych celów i realizowania śmiałych marzeń